Projekty implementované RRA pre úspešných žiadateľov

Rok 2006-2007

  1. KOCHANOVCE - Stavebné úpravy miestnych komunikácií
  2. Úprava toku PTAVA - PTIČIE
  3. Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce Dedačov
  4. Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce Hažín nad Cirochou
  5. Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Repejov

Späť na stránku Projekty RRA Humenné