Projekty z dotácie z Prešovského samosprávneho kraja

2007

  1. Vybudovanie rekondičných priestorov na futbalovom štadióne v Jasenove
  2. Viacúčelové športové ihrisko v Nižných Ladičkovciach
  3. Šatne - sociálne zariadenie pri futbalovom ihrisku v Ptičom
  4. Domov sociálnych služieb pre dospelých v Kamienke
  5. Rekonštrukcia sociálnych zariadení pri športovom ihrisku v Rokytove pri Humennom

2005

  1. Rekonštrukcia objektu Obecnej knižnice v obci Ohradzany
  2. Realizácia úprav verejnej zelene na Oddychový park v obci Slovenské Krivé
  3. Vydláždenie priekopy pri štátnej ceste v obci Turcovce
  4. Realizácia opráv poškodených úsekov miestnych komunikácií v obci Víťazovce

Späť na stránku Projekty RRA Humenné