Marketingové štúdie

Rok 2004

1. Marketingový plán projektu Doplnkové služby hotela Chemes Zemplínska Šírava.

2. Marketingový plán projektu Doplnkové služby hotela Karpatia.

 

Rok 2003

1. Prípadová štúdia Domov mládeže Komenského, Humenné –zvýšenie využiteľnosti ubytovacích a stravovacích kapacít.

 

Späť na stránku Projekty RRA Humenné