Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

P.č.

Rok 2007

Názov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Okres

Počet obcí

1.

November 2006 – Február 2007

PHSR obce Baškovce

Humenné

1

2.

November 2006 – Marec 2007

PHSR obce Hrubov

Humenné

1

3.

November 2006 – Marec 2007

PHSR obce Černina

Humenné

1

4.

November 2006 – Marec 2007

PHSR obce Gruzovce

Humenné

1

5.

Január - Apríl

PHSR obce Ruská Kajňa

Humenné

1

6.

Január - Apríl

PHSR obce Slovenská Volová

Humenné

1

7.

Február - Máj

PHSR obce Udavské

Humenné

1

8.

Apríl - Jún

PHSR mikroregiónu BOROLO (aktualizácia)

Sobrance

10

9.

Máj - Jún

PHSR obce Vyšné Remety (aktualizácia)

Sobrance

1

10.

Máj - Jún

PHSR obce Vyšná Rybnica (aktualizácia)

Sobrance

1

11.

Jún - August

PHSR obce Krčava

Sobrance

1

12.

Jún - August

PHSR obce Hažin nad Cirochou

Humenné

1

13.

August

Aktualizácia PHSR obce Jasenov

Humenné

1

14.

September - Október

Aktualizácie PHSR obce Ptičie

Humenné

1

15.

September - Október

Aktualizácia PHSR obce Kamienka

Humenné

1

16.

September - November

Aktualizácia PHSR obce Porúbka

Humenné

1

17.

September-November

Aktualizácia PHSR obce Chlmec

Humenné

1

18.

Júl - Október

Aktualizácia PHSR obce Koromľa

Sobrance

1

19.

September - Október

Aktualizácia PHSR obce Orechová

Sobrance

1

20.

Október - December

Akualizácia PHSR obce Záhor

Sobrance

1

21.

Október-December

Aktualizácia PHSR obce Petrovce

Sobrance

1

22.

Október-December

Aktualizácia PHSR obce Kolibabovce

Sobrance

1

23.

Október - December

Aktualizácia PHSR obce Porúbka

Sobrance

1

24.

Október-December

Aktualizácia PHSR obce Husák

Sobrance

1

25.

Október-Január 2008

Aktualizácia PHSR obce Koškovce

Humenné

1

 

SPOLU

 

34P.č.

Rok 2006

Názov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Okres

Počet obcí

1.

Máj - Júl

PHSR obce Budkovce

Michalovce

1

2.

August - November

PHSR obce Jovsa

Michalovce

1

3.

August – November

PHSR obce Kusín

Michalovce

1

4.

August - November

PHSR obce Poruba pod Vihorlatom

Michalovce

1

 

SPOLU

 

4P.č.

Rok 2005

Názov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Okres

Počet obcí

1.

Január - Marec

PHSR obce Šamudovce

Michalovce

1

2.

Február - Apríl

PHSR obce Hudcovce

Humenné

1

3.

Marec -Máj

PHSR obce Brestov

Humenné

1

 

SPOLU

 

3P.č.

Rok 2004

Názov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Okres

Počet obcí

1.

Január – Marec

PHSR obce Parihuzovce

Snina

1

2.

Január – Marec

PHSR obce Kochanovce

Humenné

1

3.

Apríl – Júl

PHSR mikroregiónu Udavskej a Pčolinskej doliny

Humenné-Snina

15

4.

Marec – August

PHSR mikroregiónu BOROLO

Sobrance

10

5.

Január - Júl

PHSR mikroregiónu Údolie Ptavy

Humenné

4

6.

Jún - September

PHSR mikroregiónu KOROMĽA a okolie

Sobrance

12

7.

Júl - December

PHSR Koškovského mikroregiónu

Humenné

15

8.

September - December

PHSR mikroregiónu OKNA

Sobrance

6

9.

Október 2004- September 2005

PHSR obce Juskova Voľa

Vranov nad Topľou

1

 

SPOLU

 

65


Späť na stránku Projekty RRA Humenné