Podnikateľské plány

2005

 1. Projekt na nákup nehnuteľnosti za účelom prenájmu – GAZ MONT WAGGON

2004

 1. Rozšírenie podnikateľských aktivít – Kvočák Dušan

2003

 1. Dokončenie haly na spracovanie dreva – Štefan Sakáč
 2. Výroba obalov zo skladačkovej lepenky – Ing. Alexander Smoľak ALMM
 3. Rozšírenie výroby drevených výrobkov – Jaroslav Lisák
 4. Rozšírenie aktivít vo výrobe drevených výrobkov – Ľubomír Šteňko
 5. Spracovanie drevnej hmoty a výroba finálnych výrobkov – RAGAS, sro.

2002

 1. Rozvoj drevárskej výroby – Milan Havrila
 2. Štart – servis – Ing. Buchlák Michal
 3. Stravovacie služby – BaP , sro.
 4. Cestovný ruch – Ladislav Pirič
Späť na stránku Projekty RRA Humenné