• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Naši partneri

Užitočné odkazy

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálného rozvoja
IS RRA

Miestna dátová základňa 2014

Charakteristika okresu Humenné 2013

files/2015-03-02-085145-Humenn___2013.docx

Charakteristika okresu Snina 2013

files/2015-03-02-085206-Snina_2013.docx

Charakteristika okresu Humenné 2005 - 2013 (tabuľková časť)

files/2015-03-02-085157-Humenn___2013.xlsx

Charakteristika okresu Humenné 2005 - 2013 (tabuľková časť)