• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Naši partneri

Užitočné odkazy

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálného rozvoja
IS RRA

Vláda a ministerstvá

www.government.gov.sk – Úrad vlády SR
www.build.gov.sk – Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
www.economy.gov.sk – Ministerstvo hospodárstva SR
www.employment.gov.sk – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
www.enviro.gov.sk – Ministerstvo životného prostredia SR
www.culture.gov.sk – Ministerstvo kultúry SR
www.education.gov.sk – Ministerstvo školstva SR
www.finance.gov.sk – Ministerstvo financií SR
www.mpsr.sk - Ministerstvo pôdohospodárstva a výživy

 

Vládne agentúry

www.nadsme.sk – Agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
www.sario.sk – Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
www.sazp.sk – Slovenská agentúra životného prostredia
www.sacr.sk – Slovenská agentúra pre cestovný ruch
www.sea.sk - Slovenská energetická agentúra
www.mpsr.sk/apa/-Pôdohospodárska platobná agentúra

 

Fondy

www.strukturalne-fondy.sk – Rozvojové programy SR podporované EÚ v rokoch 2004-2006
www.esf.gov.sk – Európsky sociálny fond
www.fsr.sk – Fond sociálneho rozvoja
www.envirofond.sk – Enviromentálny fond SR
www.eeagrants.sk- Finančný mechanizmus EHP a Nórskeho kráľovstva

 

Nadácie

www.socia.sk – Nadácia pre podporu org. pomáhajúcich ľuďom
www.nadaciaspp.sk – Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu
www.cef.sk - Stredoeurópska nadácia
www.ekopolis.sk - Nadácia pre  trvaloudržateľný rozvoj
www.nds.sk- Nadácia detí Slovenska
www.carpathianfoundation.org - Karpatská nadácia
www.osf.sk – Nadácia otvorenej spoločnosti
www.wnjh.sk – Vzdelávacia nadácia Jána Husa
www.ford.sk - Grantový program firmy Ford

 

Iné dôležité linky

www.isrra.sk – Integrovaná sieť Regionálnych agentúr SR
www.government.gov.sk/orgovanova - Splnomocnec vlády pre rómske menšiny
www.upsvar.sk – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
www.vucpo.sk – VUC Prešovský samosprávny kraj
www.obcan.sk – Verejný informačný portál

Anketa

Používam internet:

Pre najmenších