• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Naši partneri

Užitočné odkazy

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálného rozvoja
IS RRA

Vzdelávací seminár "Podpora rozvoja vidieka s možnosťou využitia eurofondov" 02.03.2018

V penzióne Aston sa začiatkom marca, dňa 02.03.2018 uskutočnil vzdelávací seminár „Podpora rozvoja vidieka s možnosťou využitia eurofondov“. Organizovala ho Regionálna rozvojová agentúra Humenné v spolupráci s Občianskym združením MAS Pod Vihorlatom, o.z. Cieľovou skupinou akcie boli potencionálni prijímatelia z Programu rozvoja vidieka 2014 -2020 a prijímatelia oprávnení čerpať z Integrovaného regionálneho operačného programu. Na seminári sa zúčastnili najmä starostovia malých obcí do 1000 obyvateľov z okresov Humenné a Snina, aj tí, ktorí sú členmi schválenej Miestnej akčnej skupiny Pod Vihorlatom (zoskupenie verejnej správy, podnikateľských subjektov a tretieho sektora, ktoré sa aktívne podieľa na rozvoji svojho územia prostredníctvom metódy LEADER/CLLD), pôsobiacej v okresoch Snina a Humenné.

Anketa

Používam internet:

Pre najmenších