• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Naši partneri

Užitočné odkazy

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálného rozvoja
IS RRA

Vzdelávací seminár „Príklady dobrej praxe“ (Program cezhraničnej spolupráce PL-SK) 22.03.2018

 V penzióne Aston sa 22. marca 2018 uskutočnil vzdelávací seminár „Príklady dobrej praxe“(Program cezhraničnej spolupráce PL-SK). Organizovala ho Regionálna rozvojová agentúra Humenné. Cieľovou skupinou boli potencionálni prijímatelia a prijímatelia oprávnení čerpať z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 -2020. Seminára sa zúčastnili najmä starostovia malých obcí z okresu Medzilaborce, ale aj tí, ktorí sa podieľajú na rozvoji tohto okresu. Účastníkom seminára boli predstavené úspešne realizované projekty v rámci cezhraničnej spolupráce PL-SK v predošlom programovom období 2007-2013 a príprava projektov z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 -2020. Svoj úspešne realizovaný projekt cezhraničnej spolupráce s názvom: „Čertižné - rozvoj turistickej infraštruktúry“ prezentovali zástupcovia slovenskej (Obec Čertižné) aj poľskej strany (Gmina Jaśliska). Seminár bol jeho účastníkov prínosom nielen preto, že im predstavil Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 -2020, ale so svojimi skúsenosťami pri príprave a realizácií projektu sa priamo predstavili aj úspešní prijímatelia a partneri projektu oboch strán PL-SK.

Anketa

Používam internet:

Pre najmenších