• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Naši partneri

Užitočné odkazy

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálného rozvoja
IS RRA

INFORMAČNÁ DATABÁZA O POTENCIÁLI REGIÓNU

Jednou z úloh zmluvy o poskytnutí finančného príspevku medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR a Regionálnou rozvojovou agentúrou Humenné je aj zabezpečenie informačnej databázy o potenciáli regiónu Humenné a Medzilaborce pre potreby prípravy strategických dokumentov na podporu regionálneho rozvoja.

 

Má poskytnúť všetkým záujemcom čo najviac informácií o okresoch Humenné a Medzilaborce. Jej úlohou ale nie je nahradiť historické, demografické, ekonomické a iné dokumenty, ktoré rozsiahlo a do hĺbky podávajú informácie o daných témach, skôr má záujemcov nasmerovať na koho sa majú obrátiť, prezentovať formou tabuliek obce okresu Humenné a Medzilaborce, poskytnúť informácie - databázu o vybaveností obcí, demografickom zložení obyvateľov obcí a tým aj o možnom ľudskom potenciáli tej ktorej obce a o možnostiach jej hospodárskeho rozvoja. Je to živý dokument, s meniacimi sa údajmi a číslami a našim cieľom je ustavične na ňom pracovať, dopĺňať ho a aktualizovať, aby poskytované údaje boli čo najaktuálnejšie.

 

Celková analýza potenciálu regiónu je postavená na troch základoch: analýzy prírodného prostredia, socio-ekonomického potenciálu a vonkajších vplyvov a s tým spojenou analýzou konkurencieschopnosti územia. Bližšie informácie nájdete na nasledujúcich odkazoch: