• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Naši partneri

Užitočné odkazy

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálného rozvoja
IS RRA

Dotácia z VÚC

2008

Názov projektu

Šatne –sociálne zariadenia futbalového a viacúčelového ihriska

Žiadateľ

Obec Ptičie

Zdroj financovania

NEFO – VUC PSK

Rozpočet projektu v SKK

593.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

100.000,00

Výška spolufinancovania

10,00 %

Termín realizácie

2008

Popis projektu

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu športovej infraštruktúry pri futbalovom ihrisku.

 

2007

Názov projektu

Šatne –sociálne zariadenia futbalového a viacúčelového ihriska

Žiadateľ

Obec Ptičie

Zdroj financovania

NEFO – VUC PSK

Rozpočet projektu v SKK

711.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

110.000,00

Výška spolufinancovania

10,00 %

Termín realizácie

2007-2008

Popis projektu

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu športovej infraštruktúry pri futbalovom ihrisku.

 

Názov projektu

Rekonštrukcia sociálnych zariadení pri športovom ihrisku v Rokytove pri Humennom

Žiadateľ

Obec Rokytov pri Humennom

Zdroj financovania

NEFO – VUC PSK

Rozpočet projektu v SKK

475.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

150.000,00

Výška spolufinancovania

30,00 %

Termín realizácie

2007

Popis projektu

Modernizácia nevyhovujúcich priestorov pri futbalovom ihrisku.