• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Naši partneri

Užitočné odkazy

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálného rozvoja
IS RRA

Dotacie z vlády SR

2008

Názov projektu

Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2008

Žiadateľ

Obec Kamenica nad Cirochou

Zdroj financovania

Ministerstvo školstva SR

Rozpočet projektu v €

260.000,00

Poskytnutý príspevok v €

260.000,00

Výška spolufinancovania

0,00 %

Termín realizácie

2008

Popis projektu

Projekt rieši zvýšenie kvality stravovania v školskej jedálni v obci.

 

Názov projektu

Monografia obce Jasenov

Žiadateľ

Obec Jasenov

Zdroj financovania

Ministerstvo kultúry SR

Rozpočet projektu v €

458.000,00

Poskytnutý príspevok v €

50.000,00

Výška spolufinancovania

89,00 %

Termín realizácie

2009

Popis projektu

Účelom projektu je vydať prvú ucelenú publikáciu o histórií a demografií obce Jasenov.

 

2007 

Názov projektu

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Adidovce

Žiadateľ

Obec Adidovce

Zdroj financovania

Ministerstvo financií SR

Rozpočet projektu v SKK

180.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

100.000,00

Výška spolufinancovania

5,00 %

Termín realizácie

2007

Popis projektu

Výmena svietidiel za energeticky úspornejšie.

 

Názov projektu

Rekonštrukcia obecného úradu obce Dedačov

Žiadateľ

Obec Dedačov

Zdroj financovania

Ministerstvo financií SR

Rozpočet projektu v SKK

250.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

150.000,00

Výška spolufinancovania

0,00 %

Termín realizácie

2007

Popis projektu

Pokračovanie začatej rekonštrukcie obecného úradu – izolácia obvodových stien, úprava interiéru priečok.

 

Názov projektu

Monografia obce Dedačov

Žiadateľ

Obec Dedačov

Zdroj financovania

Ministerstvo kultúry SR

Rozpočet projektu v SKK

280.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

100.000,00

Výška spolufinancovania

14,00 %

Termín realizácie

2007

Popis projektu

Prvá písomná zbierka o histórií, prírode, demografickom vývoji a súčasnosti obce Dedačov.

 

2006 

Názov projektu

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Dedačov

Žiadateľ

Obec Dedačov

Zdroj financovania

Ministerstvo financií SR

Rozpočet projektu v SKK

250.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

210.000,00

Výška spolufinancovania

16,00 %

Termín realizácie

2006

Popis projektu

Cieľom projektu bola výmena osvetľovacích telies na verejnom osvetlení za úspornejšie.