• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Naši partneri

Užitočné odkazy

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálného rozvoja
IS RRA

Partnerské projekty

2004

Názov projektu

Cintoríny 1. svetovej vojny

Žiadateľ

Regionálna rozvojová agentúra Svidník

Zdroj financovania

Karpatská nadácia

Rozpočet projektu v SKK

299.700,00

Výška spolufinancovania

5,00 %

Termín realizácie

2004

Popis projektu

Cieľom projektu bolo zmonitorovať dokumentáciu a poznatky historikov a expertov  o cintorínoch 1. sv. vojny na východnom Slovensku a vydať publikáciu, ktorá zhodnotí  historické súvislosti a súčasný stav týchto cintorínov..

 

2003

Názov projektu

The Warhol city – zmena imidžu mesta

Žiadateľ

Mestský úrad Medzilaborce

Zdroj financovania

Grantová schéma rozvoja CR

Rozpočet projektu v SKK

1.860.280,50

Výška spolufinancovania

10,00 %

Termín realizácie

2004-2005

Popis projektu

Rekonštrukcia exteriérových objektov mesta v duchu umeleckého štýlu POP – ART. Cieľom projektu bolo využitie posolstva Andyho WARHOLA k zatraktívneniu vonkajšieho vzhľadu Medzilaboriec ako predpokladu pre zintenzívnenie prílevu novej turistickej klientely do nášho regiónu. 

 

Názov projektu

MESAN 2003

Žiadateľ

Mestský úrad Medzilaborce

Zdroj financovania

PHARE CBS Slovensko-Poľsko

Rozpočet projektu v SKK

1.376.758,20

Výška spolufinancovania

5,00 %

Termín realizácie

2004-2005

Popis projektu

Spoločné cezhraničné stretnutia obyvateľov miest Medzilaborce a Sanok s cieľom upevnenia doterajších vzájomných kontaktov. Do celkového počtu troch zorganizovaných kultúrno – športových podujatí sa zapojilo takmer 1200 účastníkov rôznych vekových a profesných kategórií.

 

2002

Názov projektu

Samospráva v Európskej únií – šance a riziká

Žiadateľ

Mesto Sanok

Zdroj financovania

PHARE CBS Slovensko-Poľsko

Rozpočet projektu v SKK

602.520,00

Výška spolufinancovania

5,00 %

Termín realizácie

2002

Popis projektu

Cieľom projektu bolo priblížiť možnosti čerpania financií pre samosprávy z predvstupových a štrukturálnych fondov Európskej únie a vzájomná výmena týchto skúseností medzi poľskými a slovenskými partnermi.

 

Názov projektu

Inštitucionálny rozvoj na riešenie chudoby a sociálneho vylúčenia

Žiadateľ

Regionálna rozvojová agentúra Humenné

Zdroj financovania

Ministerstvo pre medzinárodný rozvoj Veľkej Británie

Rozpočet projektu v SKK

35.000.000,00

Výška spolufinancovania

0,00 %

Termín realizácie

2002

Popis projektu

Účelom projektu bolo rozvinúť kapacitu na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme podpory rozvoja politiky, miestneho partnerstva medzi verejnou, štátnou a súkromnou sférou a zaviesť služby, ktoré budú reagovať na miestne potreby a priority.