• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Naši partneri

Užitočné odkazy

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálného rozvoja
IS RRA

Program obnovy dediny

2009

Názov projektu

Úprava verejného priestranstva pri vstupe do obce

Žiadateľ

Obec Dedačov

Zdroj financovania

Program obnovy dediny 2009

Rozpočet projektu v €

3.625,00

Poskytnutý príspevok v €

3.452,00

Výška spolufinancovania

5,00 %

Termín realizácie

2009

Popis projektu

Cieľom projektu je skrášliť okolie pri vstupe do obce Dedačov.

 

Názov projektu

Areál zdravia pod Jasenovským hradom – I. etapa – vypracovanie projektovej dokumentácie Úprava verejného priestranstva pri vstupe do obce

Žiadateľ

Obec Jasenov

Zdroj financovania

Program obnovy dediny 2009

Rozpočet projektu v €

3.675,00

Poskytnutý príspevok v €

3.500,00

Výška spolufinancovania

5,00 %

Termín realizácie

2009

Popis projektu

Účelom žiadosti o podporu z Programu obnovy dediny 2009 je vypracovanie projektovej dokumentácie na vytvorenie Areálu zdravia v blízkosti obce Jasenov. Cieľom projektu je rozšíriť ponuku voľno časových aktivít nielen pre obyvateľov obce, ale aj  pre návštevníkov hradu Jasenov. Dlhodobým očakávaným  efektom bude zvýšenie návštevnosti oblasti ako aj zvýšenie spokojnosti návštevníkov so sortimentom ponúkaných služieb.

 

2006

Názov projektu

Skrášlenie verejných priestorov v obci Kochanovce vytvorením Oddychovej zóny

Žiadateľ

Obec Kochanovce

Zdroj financovania

Program obnovy dediny 2006

Rozpočet projektu v SKK

80.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

76.000,00

Výška spolufinancovania

5,00 %

Termín realizácie

2006

Popis projektu

Cieľom projektu je dokončenie výstavby oddychového parku v obci.

 

Názov projektu

Realizácia úprav verejnej zelene na Oddychový park v obci Slovenské Krivé

Žiadateľ

Obec Slovenské Krivé

Zdroj financovania

Program obnovy dediny 2006

Rozpočet projektu v SKK

150.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

75.000,00

Výška spolufinancovania

50,00 %

Termín realizácie

2006

Popis projektu

Cieľom projektu je dokončenie výstavby relaxačného parku v obci.

 

1999

Názov projektu

Rekonštrukcia parku – zeleň Dedačov

Žiadateľ

Obec Dedačov

Zdroj financovania

Program obnovy dediny 2006

Rozpočet projektu v SKK

150.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

120.000,00

Výška spolufinancovania

20,00 %

Termín realizácie

2000

Popis projektu

Projekt rieši parkové úpravy v centre obce Dedačov.