• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Naši partneri

Užitočné odkazy

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálného rozvoja
IS RRA

Projekty podporené z ŠF EU

2009

Názov projektu

OUI Michalovce – rekonštrukcia budovy

Žiadateľ

Krajský školský úrad v Košiciach

Zdroj financovania

ROP – 1.1. Infraštruktúra vzdelávania

Rozpočet projektu v SKK

13.940.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

13.940.000,00

Výška spolufinancovania

0,00 %

Termín realizácie

2009

Popis projektu

Cieľom projektu je realizovať stavebné úpravy v exteriéri a interiéri školy.

 

Názov projektu

Spracovanie biomasy a výroba drevných peliet

Žiadateľ

Pelletherm, s.r.o.

Zdroj financovania v SKK

OP KaHR – 1.1. Inovácie a technologické transfery

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia – 1.2. podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania.

Rozpočet projektu v SKK

15.814.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

6.025.000,00

Výška spolufinancovania

62,00 %

Termín realizácie

2009

Popis projektu

Projekt je zameraný spracovanie biomasy a výrobu perspektívnych výrobkov z biomasy - peliet.

 

Názov projektu

Výroba vstrekovaných plastových obalov a výrobkov na báze PP

Žiadateľ

Kristián Potoma PK Plastik

Zdroj financovania v SKK

OP KaHR – 1.1. Inovácie a technologické transfery

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia – 1.2. podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania.

Rozpočet projektu v SKK

13.210.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

5.950.000,00

Výška spolufinancovania

55,00 %

Termín realizácie

2009-2010

Popis projektu

Projekt rieši nákup novej technológie pre plastové obaly a zvýšenie počtu zamestnancov.

 

2008

Názov projektu

Úprava potoka Bobkovec v obci Jasenov

Žiadateľ

Obec Jasenov

Zdroj financovania

OP Životné prostredie – 2.1. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami

Rozpočet projektu v SKK

6.022.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

5.720.000,00

Výška spolufinancovania

5,00 %

Termín realizácie

2009

Popis projektu

Cieľom projektu je realizovať protipovodňové úpravy na miestnom potoku v obci Jasenov.

 

Názov projektu

Stavebné úpravy Základnej školy na Hrnčiarskej ulici v Humennom

Žiadateľ

Mesto Humenné

Zdroj financovania

ROP – 1.1. Infraštruktúra vzdelávania

Rozpočet projektu v SKK

32.886.460,60

Poskytnutý príspevok  v SKK

31.242.137,57

Výška spolufinancovania

5,00 %

Termín realizácie

2009

Popis projektu

Cieľom projektu je realizovať stavebné úpravy v exteriéri a interiéri školy.

 

Názov projektu

Stavebné úpravy ZŠ na ulici Pugačevovej, Humenné

Žiadateľ

Mesto Humenné

Zdroj financovania

ROP – 1.1. Infraštruktúra vzdelávania

Rozpočet projektu v SKK

26.802.311,20

Poskytnutý príspevok  v SKK

25.462.195,64

Výška spolufinancovania

5,00 %

Termín realizácie

2009

Popis projektu

Cieľom projektu je realizovať stavebné úpravy v exteriéri a interiéri školy.

 

Názov projektu

Efektívne využívanie energie a obnoviteľných zdrojov v Glass LPS

Žiadateľ

Glass LPS, s.r.o

Zdroj financovania

OP KaHR -2.1.Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Rozpočet projektu v SKK

10.090.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

4.239.000,00

Výška spolufinancovania

58,00 %

Termín realizácie

2009

Popis projektu

Projekt rieši zateplenie prevádzkovej budovy a úsporu energií vo výrobnom procese s využitím obnoviteľných zdrojov.

 

Názov projektu

Modernizácia a prestavba ZŠ Kamenica n. Cir., stavebné úpravy ŠJ a  MŠ

Žiadateľ

Obec Kamenica nad Cirochou

Zdroj financovania

ROP – 1.1. Infraštruktúra vzdelávania

Rozpočet projektu v SKK

21.279.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

20.215.000,00

Výška spolufinancovania

5,00 %

Termín realizácie

2009

Popis projektu

Cieľom projektu je rekonštruovať ZŠ, MŠ a ŠJ a nákup výpočtovej techniky.

 

2007

Názov projektu

Komunitné plánovanie ako nevyhnutná podmienka rozvoja komunít

Žiadateľ

Partnerstvo sociálnej inklúzie okresov Humenné-Snina

Zdroj financovania

Fond sociálneho rozvoja

Rozpočet projektu v SKK

2.995.250,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

2.995.250,00

Výška spolufinancovania

0,00 %

Termín realizácie

2007-2008

Popis projektu

Zámerom projektu „Komunitné plánovanie ako nevyhnutná podmienka rozvoja komunít“ je prostredníctvom vytvoreného partnerstva sociálnej inklúzie (PSI) medzi verejnou (štátna správa, samospráva), súkromnou sférou (vrátane podnikateľskej) a mimovládnymi organizáciami,  vytvoriť podmienky na zmiernenie sociálneho vylúčenia marginalizovaných skupín obyvateľstva v okresoch Humenné a Snina.  

 

2006

Názov projektu

Komunitné plánovanie ako nevyhnutná podmienka rozvoja komunít – 1. etapa

Žiadateľ

Partnerstvo sociálnej inklúzie okresov Humenné-Snina

Zdroj financovania

Fond sociálneho rozvoja

Rozpočet projektu v SKK

413.124,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

413.124,00

Výška spolufinancovania

0,00 %

Termín realizácie

2006

Popis projektu

Zámerom projektu „Komunitné plánovanie ako nevyhnutná podmienka rozvoja komunít – 1. etapa“ je prostredníctvom vytvoreného partnerstva sociálnej inklúzie (PSI) medzi verejnou (štátna správa, samospráva), súkromnou sférou (vrátane podnikateľskej) a mimovládnymi organizáciami,  vytvoriť podmienky na zmiernenie sociálneho vylúčenia marginalizovaných skupín obyvateľstva v okresoch Humenné a Snina.  

 

Názov projektu

Chodník nielen spája, ale aj integruje !

Žiadateľ

Obec Vyšný Hrušov

Zdroj financovania

Fond sociálneho rozvoja

Rozpočet projektu v SKK

726.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

403.950,00

Výška spolufinancovania

5,00 %

Termín realizácie

2006

Popis projektu

Cieľom projektu  je vybudovať chodník v obci Vyšný Hrušov v celkovej dĺžke 238 m, ktorý bude slúžiť nielen všetkým obyvateľom obce, ale prispeje hlavne k bezpečnosti chodcov – v prevažnej miere žiakov miestnej školy, nakoľko chodník je situovaný v blízkosti Základnej školy s materskou školou Vyšný Hrušov (1-9).

 

2005

Názov projektu

Učíme sa podnikať

Žiadateľ

Regionálna rozvojová agentúra Humenné

Zdroj financovania

SOP Ľudské zdroje

Rozpočet projektu v SKK

3.462.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

3.462.000,00

Výška spolufinancovania

0,00 %

Termín realizácie

2006-2008

Popis projektu

Cieľom projektu je naučiť študentov stredných škôl založiť si simulovanou formou vlastnú firmu a zabezpečiť jej fungovanie.

 

Názov projektu

Kochanovce – stavebné úpravy miestnych komunikácií

Žiadateľ

Obec Kochanovce

Zdroj financovania

SOP Základná infraštruktúra – Opatrenie 3.4. Renovácia  a rozvoj  obcí

Rozpočet projektu v SKK

9.785.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

9.284.000,00

Výška spolufinancovania

5,00 %

Termín realizácie

2006

Popis projektu

Cieľom projektu je úplná resp. čiastočná rekonštrukcia obecných ciest v obci Kochanovce.

 

Názov projektu

Úprava toku Ptava - Ptičie

Žiadateľ

Obec Ptičie

Zdroj financovania

SOP Základná infraštruktúra – Opatrenie 3.4. Renovácia  a rozvoj  obcí

Rozpočet projektu v SKK

9.737.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

9.247.000,00

Výška spolufinancovania

5,00 %

Termín realizácie

2006

Popis projektu

Cieľom projektu je dokončiť protipovodňové úpravy na rieke Ptavke na úseku v dĺžke 700 m a rekonštrukciu 2 mostov.

 

Názov projektu

Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie pre obec Hažín nad Cirochou

Žiadateľ

Obec Hažín nad Cirochou

Zdroj financovania

SOP Základná infraštruktúra – Opatrenie 3.4. Renovácia  a rozvoj  obcí

Rozpočet projektu v SKK

349.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

330.000,00

Výška spolufinancovania

5,00 %

Termín realizácie

2006

Popis projektu

Cieľom projektu je vypracovať územnoplánovaciu   dokumentáciu  .

 

Názov projektu

Územný plán obce Dedačov

Žiadateľ

Obec Dedačov

Zdroj financovania

SOP Základná infraštruktúra – Opatrenie 3.4. Renovácia  a rozvoj  obcí

Rozpočet projektu v SKK

263.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

249.000,00

Výška spolufinancovania

5,00 %

Termín realizácie

2006

Popis projektu

Cieľom projektu je vypracovať územnoplánovaciu   dokumentáciu .

 

Názov projektu

Pomáhame obci, obec pomôže nám!

Žiadateľ

Obec Dedačov

Zdroj financovania

Fond sociálneho rozvoja

Rozpočet projektu v SKK

659.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

465.000,00

Výška spolufinancovania

29,00 %

Termín realizácie

2005

Popis projektu

Cieľom projektu je zušľachtenie verejného priestoru, rekonštrukcia interiéru a exteriéru budovy obce, ktorú využívajú všetci obyvatelia obce a zlepšenie životného prostredia v obci  realizáciou.

 

2004

Názov projektu

Zlepšenie stavu Materskej školy v Ľubiši – priorita pre rozvoj obce

Žiadateľ

Obec Ľubiša

Zdroj financovania

SOP Základná infraštruktúra – Podopatrenie 3.1.1. Budovanie a rozvoj    školskej infraštruktúry

Rozpočet projektu v SKK

1.791.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

1.701.000,00

Výška spolufinancovania

5,00 %

Termín realizácie

2005

Popis projektu

Projekt  zabezpečuje odstránenie nedostatkov v technickom stave budovy Materskej škôlky v Ľubiši a kvalitatívne zlepšenie parametrov objektu.

 

2003

Názov projektu

Aktuálna priorita ! Zlepšenie odborných zručností zamestnancov v projektovom manažmente

Žiadateľ

Regionálna rozvojová agentúra Humenné

Zdroj financovania

GS Ľudské zdroje

Rozpočet projektu v SKK

1.347.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

1.347.000,00

Výška spolufinancovania

0,00 %

Termín realizácie

2003-2004

Popis projektu

Cieľom projektu bolo vyškoliť pracovníkov obecných samospráv, škôl, poľnohospodárov a pracovníkov lesných podnikov na zvládnutie samostatných projektov.

 

Názov projektu

Hranica zbližuje – nie rozdeľuje

Žiadateľ

Mikroregión Horná Oľka

Zdroj financovania

PHARE CBC Slovensko – Poľsko

Rozpočet projektu v SKK

631.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

567.000,00

Výška spolufinancovania

10,00 %

Termín realizácie

2002-2003

Popis projektu

Cieľom projektu bolo kultúrno-spoločenské zblíženie mikroregiónov Združenia Horná OľkaGminy Zarszyn.

 

2002 

Názov projektu

Podpora podnikania v oblasti cestovného ruchu v regióne Horného Zemplína

Žiadateľ

Regionálna rozvojová agentúra Humenné

Zdroj financovania

Ministerstvo hospodárstva SR

Rozpočet projektu v SKK

825.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

628.000,00

Výška spolufinancovania

19,00 %

Termín realizácie

2002

Popis projektu

Cieľom projektu bola prezentácia podnikateľských subjektov Horného Zemplína na výstavách cestovného ruchu.

 

1999

Názov projektu

Mládež pre Európu

Žiadateľ

Obec Dedačov

Zdroj financovania

PHARE

Rozpočet projektu v SKK

1.300.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

650.000,00

Výška spolufinancovania

 

Termín realizácie

1996

Popis projektu