• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Naši partneri

Užitočné odkazy

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálného rozvoja
IS RRA

Strategické dokumenty

2009

P.č.

Názov dokumentu

Objednávateľ

Počet strán

1.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013

Obec Čukalovce

65

2.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013

Obec Rokytov pri Humennom

60

 

2008

P.č.

Názov dokumentu

Objednávateľ

Počet strán

1.

Stratégia Partnerstva sociálnej inklúzie okresov Humenné – Snina

na roky 2007 – 2013

v oblasti zlepšenia zamestnateľnosti a sociálnej inklúzie

Partnerstvo sociálnej inklúzie okresov Humenné – Snina

73

2.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013

Obec Koškovce

39

3.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013

Obec Lackovce

75

4.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013

Obec Sopkovce

80

5.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013

Obec Slovenské Krivé

65

6.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013

Obec Hankovce

69

7.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013

Obec Hrabovec nad Laborcom

67

8.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013

Obec Vyšné Ladičkovce

71

9.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013

Obec Lieskovec

82

10.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013

Obec Nižná Jablonka

59

11.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013

Obec Dedačov

89

 

2007

P.č.

Názov dokumentu

Objednávateľ

Počet strán

1.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013

Obec Baškovce

35

2.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013

Obec Hrubov

32

3.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013

Obec Černina

27

4.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013

Obec Gruzovce

24

5.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013

Obec Ruská Kajňa

26

6.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013

Obec Slovenská Volová

29

7.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013

Obec Udavské

56

8.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013

Mikroregión BOROLO

aktualizácia

9.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013

Obec Vyšné Remety

aktualizácia

10.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013

Obec Vyšná Rybnica

aktualizácia

11.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013

Obec Krčava

 

12.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013

Obec Hažín nad Cirochou

aktualizácia

13.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013

Obec Jasenov

aktualizácia

14.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013

Obec Ptičie

aktualizácia

15.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013

Obec Kamienka

aktualizácia

16.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013

Obec Porúbka

aktualizácia

17.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013

Obec Chlmec

aktualizácia

18.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013

Obec Koromľa

aktualizácia

19.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013

Obec Orechová

aktualizácia

20.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013

Obec Záhor

aktualizácia

21.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013

Obec Petrovce

aktualizácia

22.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013

Obec Kolibabovce

aktualizácia

23.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013

Obec Porúbka

aktualizácia

24.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013

Obec Husák

aktualizácia

 

2006

P.č.

Názov dokumentu

Objednávateľ

Počet strán

1.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2006-2013

Obec Budkovce

37

2.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2016

Obec Jovsa

32

3.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2016

Obec Kusín

30

4.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2016

Obec Poruba pod Vihorlatom

32

 

2005

P.č.

Názov dokumentu

Objednávateľ

Počet strán

1.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2005-2015

Obec Šamudovce

28

2.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2016

Obec Hudcovce

 

3.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2016

Obec Brestov

 

 

2004

P.č.

Názov dokumentu

Objednávateľ

Počet strán

1.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2004-2014

Obec Parihuzovce

30

2.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2004-2014

Obec Kochanovce

29

3.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2004-2014

Mikroregión UdavskejPčolinskej doliny

51

4.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2004-2014

Mikroregión BOROLO

 

5.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2004-2014

Mikroregión Údolie PTAVY

56

6.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2004-2014

Mikroregión Koromľa o okolie

65

7.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2004-2014

Koškovský mikroregión

40

8.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2005-2014

Mikroregión OKNA

53

9.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013

Obec Jusková Voľa