• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Naši partneri

Užitočné odkazy

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálného rozvoja
IS RRA

Uspešné projekty implementované RRA

2009

Názov projektu

Úprava potoka Bobkovec v obci Jasenov

Žiadateľ

Obec Jasenov

Zdroj financovania

OP Životné prostredie – 2.1. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami

Rozpočet projektu v SKK

6.022.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

5.720.000,00

Výška spolufinancovania

5,00 %

Termín realizácie

2009

Popis projektu

Cieľom projektu je realizovať protipovodňové úpravy na miestnom potoku v obci Jasenov.

 

2007

Názov projektu

Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie pre obec Hažín nad Cirochou

Žiadateľ

Obec Hažín nad Cirochou

Zdroj financovania

SOP Základná infraštruktúra – Opatrenie 3.4. Renovácia  a rozvoj  obcí

Rozpočet projektu v SKK

349.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

330.000,00

Výška spolufinancovania

5,00 %

Termín realizácie

2006

Popis projektu

Cieľom projektu je vypracovať územnoplánovaciu   dokumentáciu  .

 

Názov projektu

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Repejov

Žiadateľ

Obec Repejov

Zdroj financovania

SOP Základná infraštruktúra – Opatrenie 3.4. Renovácia  a rozvoj  obcí

Rozpočet projektu v SKK

8.656.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

8.223.200,00

Výška spolufinancovania

5,00 %

Termín realizácie

2006

Popis projektu

Projekt riešil rekonštrukciu zničených miestnych komunikácií v obci Repejov.

 

Názov projektu

Kochanovce – stavebné úpravy miestnych komunikácií

Žiadateľ

Obec Kochanovce

Zdroj financovania

SOP Základná infraštruktúra – Opatrenie 3.4. Renovácia  a rozvoj  obcí

Rozpočet projektu v SKK

9.785.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

9.284.000,00

Výška spolufinancovania

5,00 %

Termín realizácie

2006

Popis projektu

Cieľom projektu je úplná resp. čiastočná rekonštrukcia obecných ciest v obci Kochanovce.

 

Názov projektu

Úprava toku Ptava - Ptičie

Žiadateľ

Obec Ptičie

Zdroj financovania

SOP Základná infraštruktúra – Opatrenie 3.4. Renovácia  a rozvoj  obcí

Rozpočet projektu v SKK

9.737.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

9.247.000,00

Výška spolufinancovania

5,00 %

Termín realizácie

2006

Popis projektu

Cieľom projektu je dokončiť protipovodňové úpravy na rieke Ptavke na úseku v dĺžke 700 m a rekonštrukciu 2 mostov.

 

Názov projektu

Územný plán obce Dedačov

Žiadateľ

Obec Dedačov

Zdroj financovania

SOP Základná infraštruktúra – Opatrenie 3.4. Renovácia  a rozvoj  obcí

Rozpočet projektu v SKK

263.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

249.000,00

Výška spolufinancovania

5,00 %

Termín realizácie

2006

Popis projektu

Cieľom projektu je vypracovať územnoplánovaciu   dokumentáciu .

 

Názov projektu

Hranica zbližuje – nie rozdeľuje

Žiadateľ

Mikroregión Horná Oľka

Zdroj financovania

Phare CBC Slovensko – Poľsko

Rozpočet projektu v SKK

631.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

567.000,00

Výška spolufinancovania

10,00 %

Termín realizácie

2002-2003

Popis projektu

Cieľom projektu bolo kultúrno-spoločenské zblíženie mikroregiónov Združenia Horná OľkaGminy Zarszyn.