• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Naši partneri

Užitočné odkazy

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálného rozvoja
IS RRA

10 dobrých skutkov

10 dobrých skutkov

Nadácia poštovej banky spúšťa grantový program 10 dobrých skutkov.

Grantový program Nadácie je zameraný na pomoc tým, ktorí to potrebujú. Žiadatelia môžu zasielať žiadosti o finančnú podporu pre niekoho o kom vedia, že je v núdzi alebo si zaslúži našu pomoc. Môže to byť člen rodiny, sused, kamarát, kolega, známy, rodina v núdzi či organizácia, ktorej aktivity poznáte a jej projekty sú zmysluplné. Stačí len vyplniť online formulár s popisom účelu a vďaka nášmu grantu môžete urobiť dobrý skutok. Podporíme žiadosti z oblasti sociálnej pomoci, zdravotníctva, vzdelávania a športu.

FINANČNÚ PODPORU MÔŽETE ŽIADAŤ PRE:
jednotlivca,
rodinu,
verejnoprospešné organizácie (občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, spolky). 
Na podporu jednotlivca/rodiny/organizácie môže byť zaslaná iba jedna žiadosť.

OBLASTI PODPORY
Vzdelávacie aktivity a projekty, ktoré robia štúdium atraktívnejším, dostupnejším a prinášajú praktické využitie nadobudnutých vedomostí.
Športové aktivity a projekty, ktoré umožňujú hlavne deťom a mládeži rozvíjať svoj talent a vzťah k športu.
Aktivity a projekty v oblasti zdravotníctva s cieľom skvalitniť prevenciu a ochranu zdravia a/alebo s cieľom pomôcť vytvoriť vyhovujúce podmienky v zdravotníckych zariadeniach pre liečbu pacientov.
Aktivity a projekty, ktoré pomáhajú deťom, mládeži a iným osobám, ktoré sa ocitli v sociálnej či inej núdzi.

HARMONOGRAM GRANTOVÉHO PROGRAMU
Vyhlásenie grantového programu: 10. 8. 2017.
Uzávierka prijímania projektov: 22. 9. 2017.
Podpis zmlúv, pridelenie finančných prostriedkov: október 2017.
Realizácia podporených projektov: november 2017 – máj 2018.
Vyúčtovanie podporených projektov: do 30. 6. 2018.

http://www.pretrigeneracie.sk/ziadosti/

Aktuálne výzvy

 
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >