• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Naši partneri

Užitočné odkazy

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálného rozvoja
IS RRA

aktuálne VÝZVY

Výzva predstavuje podnet a základný metodický podklad, na základe ktorého žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (NFP) vypracúva a predkladá žiadosť o NFP. Pre riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán predstavuje základný regulačný nástroj kvality a množstva žiadostí o NFP predkladaných žiadateľmi.

aktuálne výzvy nájdete na tomto odkaze: https://www.opvai.sk/vyzvy/

Aktuálne výzvy

 
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >