• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Naši partneri

Užitočné odkazy

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálného rozvoja
IS RRA

Usmernenie č. 1 k 18. výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18

Usmernenie č. 1 k 18. výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, dňa 10. augusta 2017 vydalo Usmernenie č. 1 k 18. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18.

Usmernenie a dokumenty dotknuté usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.

http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/5270/

Aktuálne výzvy

 
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >