• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Naši partneri

Užitočné odkazy

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálného rozvoja
IS RRA

Nadácia Volkswagen STREDNÉ ŠKOLY A TECHNIKA

Nadácia Volkswagen STREDNÉ ŠKOLY A TECHNIKA

Nadácia od roku 2012 vyhlasuje grantový program určený výlučne pre stredné odborné školy. Jej cieľom je podporiť technické vzdelávanie na stredných odborných školách, sprístupniť najmodernejšiu techniku školám a zároveň podporiť motivovaných žiakov a učiteľov.

Súčasťou podpory sú okrem finančných prostriedkov aj prednášky či školenia odborníkov z praxe a darovanie rôznych učebných pomôcok. Takisto aj možnosť prezentovať podporené už zrealizované projekty pred komisiou odborníkov z praxe, ako aj zabojovať o zaujímavé ceny.

Ciele grantového programu
Podpora zavádzania programovania do učebných osnov na stredných školách
Interdisciplinárne zapojenie žiakov na jednom projekte s reálnym výsledkom
Zlepšiť podmienky vzdelávania na Slovensku
Podporiť inovatívne projekty zamerané na interaktívny spôsob výučby a aktívneho zapájania žiakov do vzdelávacieho procesu

Žiadateľ: Stredné odborné školy na Slovensku

Témy na rok 2017 : Autá na vodíkový pohon

Vybrané školy získajú – edukačný Energy box, metodický materiál, pracovné listy a RC Auto

  • Podpora zavádzania vzdelávacích aktivít s témou obnoviteľné zdroje energie na stredných školách
  • Podporiť nadšenie žiakov pre techniku
  • Účasť na medzinárodnej súťaži modelov vodíkových áut

Zasielanie prihlášok: do 30.9.2017
Národné kolo: apríl 2018 v Bratislave
Medzinárodné kolo: máj 2018

http://www.nadacia-volkswagen.sk/…/grantovy-program-stredn…/

Aktuálne výzvy

 
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >